Stallingvoorwaarden

PRAKTISCHE REGELS TIJDENS STALLING:

  • Gasflessen dienen verwijderd te zijn;
  • Het gebruik van disselsloten is niet toegestaan;
  • Campers dienen niet op bearslot te staan;
  • Accu’s dienen losgekoppeld te zijn.

STALLINGVOORWAARDEN:

Enkele belangrijke stallingvoorwaarden:
  • Een eventuele verhoging van het stallingsgeld zal door de stallinghouder minimaal 5 weken voor de aanvang van een nieuwe contractperiode aan de bewaargever worden verteld.
  • Het stallingsgeld is jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd en zal tussentijdse huuronderbreking door bewaargever niet worden terugbetaald. Evenmin vindt restitutie plaats indien bewaargever voor lange tijd geen gebruik maakt van de stalling.
  • Bewaargever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst in de periode 1 maart t/m 31 oktober het stalling object terugbrengen of ophalen bij de stallinghouder. In de periode van 1 november tot 1 maart is  de stallingslocatie gesloten.
  • etc. - Meer stallingvoorwaarden staan in de overeenkomst beschreven.