Stallingvoorwaarden

PRAKTISCHE REGELS TIJDENS STALLING:

  • Gasflessen dienen verwijderd te zijn;
  • Het gebruik van disselsloten is niet toegestaan;
  • Campers dienen niet op bearslot te staan;
  • Accu’s dienen losgekoppeld te zijn.

STALLINGVOORWAARDEN:

  • Een eventuele verhoging van het stallingsgeld zal door de stallinghouder minimaal 5 weken voor de aanvang van een nieuwe contractperiode aan de bewaargever worden verteld.
  • Het stallingsgeld is jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd en zal tussentijdse huuronderbreking door bewaargever niet worden terugbetaald. Evenmin vindt restitutie plaats indien bewaargever voor lange tijd geen gebruik maakt van de stalling.
  • etc. - Meer stallingvoorwaarden staan in het contract beschreven.